Gudstjänster

Söndag 7/8 kl 10 Gudstjänst i Baptistkyrkan. Predikan av Sofia Fransson. Parentation. Fika med egen fikakorg, ta gärna med lite extra till den som kan ha glömt.