Om oss

Vår målsättning och längtan är att forma en gemenskap fylld av Gudsnärvaro, inriktad på att ära Gud, älska varandra och nå alla Ödeshögsbor.


 

svartvitBaptistförsamlingen i Ödeshög tillhör Equmeniakyrkan i Sverige. Vår gemenskap är en del av den baptistiska traditionen, men vi vill verka tillsammans med alla kristna syskon i och utanför vårt eget samfund för att Guds rike ska bli synligt i Ödeshög och hela världen.

 

SONY DSC

Vi tror att Gud älskar alla människor och inbjuder oss att leva i gemenskap med Honom. Han vill genom Jesus Kristus återupprätta varje människa och ge honom eller henne den plats och det liv som människan är skapad för. Att säga ja till Jesus betyder att man blir fri att vara den man egentligen är och att man blir en del av en ny gemenskap, den kristna församlingen. Vi tror att den gemenskapen vilar på fyra viktiga grundstenar: att låta bibeln vara guiden genom livet, att ge varandra stöd och hjälp, att be tillsammans och att dela gemenskapen i gudstjänsterna och nattvarden.

 

GammalbokFörsamlingen har en lång historia i Ödeshög. Redan 1891 bildades en församling i Forsby av en grupp människor med enkel bakgrund. Den fick namnet Westra Tollstad Baptistförsamling, men flyttade snart in till huvudorten och bytte namn till Ödeshögs Baptistförsamling. Efter många uppoffringar och hårt arbete kunde man äntligen bygga en egen lokal, kapellet Ebenezer, år 1910. Det är fortfarande den lokal vi använder efter många om- och tillbyggnationer. Under en lång period fanns det en s k utpost i Maltmossen, där man bl a hade ett livaktigt barnarbete, och under de senaste femtio åren har verksamheten på lägergården Fällan, som genom en donation nu finns i församlingens ägo, utvecklats allt mer.

 

TreeVi människor har precis som träden rötter. Det är skeenden och relationer som är osynliga, men som är förutsättningen för livet. På samma sätt är det i en församling. Vi kan bara beskriva det vi ser och inte ens då får vi med allt det som händer människor emellan. Enklare är det om vi nöjer oss med att beskriva några av de verksamhetsgrenar som finns i församlingen. Gudstjänsterna på söndagarna är själva navet. Där får vi be och lovprisa Gud, lyssna till predikan, dela sorger och glädjeämnen, och sitta ner en stund och fika tillsammans. Olika bönesamlingar under veckan för mindre grupper är viktiga andningspauser för många. Barn- och ungdomsarbetet har en central plats med grupper för flera olika åldrar och intressen. Sommartid är lägergården Fällan en naturlig mötesplats för både äldre och yngre. För den som är intresserad av sång och musik kan t ex kören Läsarsångarna var ett alternativ. Församlingens medlemmar är också engagerade i olika former av socialt arbete, t ex genom second hand – butiken som drivs av Ödeshög Hjälper. Vi stöder också olika former av missionsprojekt i olika delar av världen.

 (Foto: Betty Wågbrant)