Barn och ungdom

Vårt barn- och ungdomsarbete är anslutet till Equmenia i Sverige. Mottot för Equmenia är: Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Det är också visionen för vår verksamhet och vi vill skapa en meningsfull miljö för barn och unga där de får växa och hitta sin väg i tro och liv. Man behöver inte ha en tro för att vara med, men i Equmenias verksamhet får man höra om den kristna tron och om en Gud som älskar alla människor.

All vår verksamhet ska präglas av följande värderingar som vi som organisation enats om.

  • Vi ser till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i att ta vara på sin potential genom delaktighet och engagemang.
  • Vi utrustar barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.
  • Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där vi delar livet och erfarenheter, och där alla är välkomna.
  • Vi ger möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt utrymme att forma sin väg i tro och liv.

Vi har för tillfället följande verksamheter:

MUMS

På MUMS har vi ett blandat program med pyssel, lekar, utflykter mm. För barn från förskoleklass till årskurs 5.

Tonår

Tonårskvällarna anordnar vi tillsammans med Alliansmissionen i Ödeshög och de innehåller alltid någon slags aktivitet: spel, film, lekar, tävling av något slag. Varje gång är det en andakt och fika. Tonår är för de som går i årskurs 6 eller är äldre.

Läger i vår lägergård Fällan

Varje år anordnas det ett tonårsläger och ett barn- och familjeläger. Gården används också till andra samlingar, hajker mm.