Konfirmation 22/23

Under läsåret 22/23 anordnade vi tillsammans med Alliansmissionen i Ödeshög konfirmation för de som gick i årskurs 7 och 8. I nuläget är det inte aktuellt att anordna en ny konfirmationsläsning, men vill du höra hur planerna ser ut framåt kan du ta en kontakt med vår pastor Emelie Arvidson, tel 073-060 44 51, eller ungdomsledare Erik Björnell.