Mission

Jesu Kristi församling, Hans lärjungar, har alltid sett möjligheten att missionera som en fantastisk förmån. Många tror att mission är en omöjlig uppgift men vi har redan nu facit hur vi som församling kommer att lyckas med vårt uppdrag!

”Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.” Uppenbarelseboken 7:9-10

Vilken befrielse! Vilken glädje! Jesu församling har med Den Helige Andes hjälp nått ut med evangeliet till alla folk och stammar! Därför är det med stor glädje som vi i Ödeshögs Baptistförsamling stöder missionsarbete i flera olika länder.

Innan vi berättar mer om vårt stöd till arbetet i andra länder vill vi tipsa dig som vill berätta om Jesus för människor som kommer till Sverige, men inte pratar svenska, är att gå till Jesus Film Media. Där kan du sedan söka reda på Jesusfilmen och andra kristna filmer på just det aktuella språket. Här kan den som är intresserad se filmerna strömmande från webbplatsen eller ladda ner dem till datorn. Det finns t o m appar för mobiler och surfplattor. Jesusfilmen finns idag på 1300 språk!

Våra huvudsakliga missionsprojekt i andra länder är:

Turkmenerna

Arbete bland turkmener i och utanför Turkmenistan, t ex genom radio- och TV-program från KanalHayat

 

Reach Beyond

Frey Bark arbetar i organisationen Reach Beyond (tidigare HCJB) på en radiostation som sänder via radio på kortvåg, mellanvåg, FM, satellit och via webben in över Nordafrika och Mellanöstern.

Ödeshög hjälper

Många av församlingens medlemmar stöttar eller arbetar aktivt i föreningen Ödeshög hjälper som driver en second handbutik i Ödeshög. Överskottet går till hjälparbete i Östeuropa, t ex via Östhjälpen till Litauen.

missionroad