Program för den 16 -22 november

Tisdag 10.00 Bön i Immanuelskyrkan

Onsdag 19.00 Bön

Lördag 15.00 Equmenias julmarknad

Söndag 10.00 Gudstjänst, Gunnel Larsson, ml. Kicki Wahlström, Sång Anna-Märta Hopstadius-Rydberg, Organist Matilda Gustavsson