På gång

Tisd 21 juli 10.00 Bön på Bokis/SAM

Onsd 22 juli 19.00 Bön

Sönd 26 juli 10.00 Madelene Söderqvist ml. Gunilla Mikaelsson Sång Enjoy. Servering. SAM och KG inbjudna

Tisd 28 juli 10.00 Bön i Församlingshemmet

Onsd 29 juli 19.00 Bön

Sönd 2 aug 10.00 Gudstjänst med nattvard i Immanuelskyrkan, Owe Schmid

På gång

Fällanlägret

Fällan 2015 logo

Tisd 7 juli 18.30 FÄLLANLAND

Övrigt program

Tisd 7 juli 10.00 Bön i Ordets kyrka

Onsd 8 juli 19.00 Bön

sönd 12 juli 10.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan, Vittnesbörd ml. David Wahlström Lovsångsbandet

Tisd 14 juli 10.00 Bön i Baptistkyrkan

Onsd 15 juli 19.00 Bön

sönd 19 juli 10.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan