Adventsandakt

Bertil Svensson skulle ha predikat vid gudstjänsten första advent i Immanuelskyrkan. När pandemin satte stopp för gudstjänster blev det istället en andakt, inspelad i Fjällstugan i Jönköping. Den här söndagen och ett par månader framåt lyfter vi också särskilt fram den internationella missionen i förbön och givande. Vill du vill veta mer om Equmeniakyrkans arbete i olika länder rekommenderar vi att du besöker hemsidan för den internationella missionen.

Vill du vara med och ge till missionen kan du göra det via bankgiro 90 03 28-6 eller Swish 900 32 86. I båda fallen märker du inbetalningen med “Internationellt”. Det finns också möjlighet att ge till missionen genom Immanuelskyrkans församling eller Baptistförsamlingen om du på något sätt tydligt anger att gåvan ska gå till det internationella arbetet.

Enligt riktlinjer som Folkhälsomyndigheten presenterat och efter förtydligande rekommendationer från Equmeniakyrkan ställer vi in alla gudstjänster tillsvidare. Vi hoppas kunna återuppta någon form av gudstjänster efter jul- och nyårshelgerna. Vi kommer däremot att fortsätta att lägga ut information, andakter och predikningar här på hemsidan. Barn och ungdomsarbetet tar också en paus tillsvidare. För mer information se sociala medier eller ta en kontakt med ledarna i de olika grupperna (se under fliken Barn & ungdom).