Välkommen till Baptistkyrkan

Söndag 19/5 kl 10 Gudstjänst på pingstdagen. Emelie Arvidson E, Eleonor Felixon, Lovsångsbandet

Lördag 25/5 kl 19 Feel God. Ungdomsmöte med Mattias Lindsmyr, Erik Björnell m fl.

Söndag 26/5 kl 10 Gudstjänst – Guds plan genom kyrkan. Erik Björnell.

Tisdagar kl 17-20 och lördagar från kl 8 Vi bygger i Fällan. Renovering och tillbygge av vår lägergård.