Bönekurs

Våren 2022 anordnade vi en bönekurs i Baptistkyrkan. Vi träffades vid sju tillfällen och utgick från bönen Vår fader. Varje gång såg vi en kort film för att sedan prata vidare utifrån den. Varje film i kursen behandlar centrala delar kring bön som: varför ska vi be? när vi inte får bönesvar, att lyssna, kontemplation och förbön m.m. Materialet till Bönekursen är skapat med Pete Greig, pastor, som skrivit flera böcker och startat 24/7-bönerörelsen. För tillfället planerar vi inte att starta en ny kurs, men finns det intresse för det kommer vi tillbaka med mer information.