Program för den 20 till 26 maj

Tisdag 21 maj

10:00 Ekumenisk bön. Immanuelskyrkan.

Onsdag 22 maj

19:00 Församlingsmöte. Baptistkyrkan.

Söndag 26 maj

10:00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan. Birgitta Svensson. Valdy Hallingfors. Roland Fransson.