Välkommen till Baptistkyrkan

Lördag 11/5 kl 10.30 Andakt Atriumgården

Söndag 12/5 kl 10 Gudstjänst – tema Hemligheten med Kristus. Medverkande Henrik och Magdalena Wågbrant-Bina.

Tisdagar kl 17-20 och lördagar från kl 8 Vi bygger i Fällan. Renovering och tillbygge av vår lägergård.