På gång i Baptistkyrkan

Lördag 18/11

10.00 Andakt på Atriumgården. Kontakta Gunilla Mikaelsson om du vill var med.

10.00 Start för kördag med Anna Weister Andersson (anmälningstiden har gått ut)

18.30 Musikcafé med Anna Weister Andersson och gospelkör.

Söndag 19/11

10.00 Nattvardsgudstjänst

Söndag 26/11

10.00 Gudstjänst med Eleonore Gustafsson