Gudstjänster

Söndag 31/7 kl 10 Gudstjänst i Baptistkyrkan. Predikan av Fredrik Arenhall. Fika med egen fikakorg, ta gärna med lite extra till den som kan ha glömt.