Välkommen till Baptistkyrkan

Torsdag 27/4 kl 19 Bönesamling – vi ber för församlingen och det sammanhang vi finns i.


Söndag den 30/4 kl 10 Nattvardsgudstjänst – Peter Mikaelsson, musik Gabriel Paz