Program för den 4-10 juli

Tisdag 10.00 Bön på Bokis/SAM

Onsdag 19.00 Bön

Söndag 10.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan, Owe Schmid


Fällan50

Läger i Fällan!

TONÅRSLÄGRET är för dig som ska börja åk 6 och uppåt. Vi börjar fredagen 8/7 kl. 18.00 och fortsätter sedan tillsammans med barn- och familjelägret

BARN- OCH FAMILJELÄGRET börjar söndagen 10/7 kl 16.00. Lägret avslutas torsdagen 14/7 vid lunchtid.