Program 26/10 – 1/11

Tisdag  10.00 Bön på Bokis/SAM

Onsdag 19.00 Bön

Lördag 10.00 Gemensam nattvardsgudstjänst i Immanuelskyrkan, predikan Kerstin Olsson, ml. Owe Schmid

Lördag 14.00 Andakt på Atriumgården

Söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Baptistkyrkan, predikan Owe Schmid, ml. Enar Olsson, Läsarsångarna