Program för den 1-7 februari

Måndag 17.30 MUMS startar ny termin

17.30-18.30 F-2:an    18.30-19.30 för 3:an-5:an

Tisdag 10.00 Bön i Ordets kyrka

Onsdag 19.00 Bön

Fredag 18.30 Läsarsångarna övar i Baptistkyrkan

Söndag 10.00 Gudstjänst

Predikan: Birgitta Svensson Sång: Matilda G, Eleonore F, Madelene S, nattvard och söndagsskola