Program för den 12-18 september

Tisdag 10.00 Bön på Bokis/SAM

Onsdag 19.00 Bön

Lördag 18.00 Församlingsafton med info i pastorsfrågan

Söndag 18.00 Gudstjänst,  Tomas Arvidson och Nårungakören, servering