Program för den 12-18 september

Tisdag  10.00 Bön på Bokis/SAM

Onsdag 19.00 Bön

Lördag18.00 Församlingsafton med info i pastorsfrågan

Söndag 18.00 Gudstjänst,  Tomas Arvidson o Nårungakören, servering