Välkommen till Baptistkyrkan

Lördag 17/2 kl 18.30 Konsert med Dan Ådahl och Sarah Lindberg

Söndag 18/2 kl 10 Gudstjänst, Erik Björnell med band

Söndag 25/2 kl 10 Gudstjänst. Predikan Fredrik Arenhall, Nattvard.