Välkommen till Baptistkyrkan

Lördag 10/2 kl 10.30 Andakt på Atriumgården

Årsmöten

Lördag 10/2 kl 16 Equmenias årsmöte

Söndag 11/2 kl 14 Församlingens årsmöte