På gång i Baptistkyrkan

Söndag 12/11 kl 10 Gudstjänst. Predikan av Erik Björnell.

Lördag 18/11 kl 10 Start för kördag med Anna Weister Andersson (OBS! Anmälan).

Lördag 18/11 kl 18.30 Musikcafé med Anna Weister Andersson och gospelkör.

Söndag 19/11 kl 10 Nattvardsgudstjänst