Program för den 11 till 17 februari

Tisdag

10.00 Ekumenisk bön i Ordet

Lördag

18.00 En samtalskväll tillsammans med Immanuelskyrkan om vilka vi är och vilka vi vill bli. Baptistkyrkan.

Söndag

10.00 Gudstjänst, predikan Maria Lindström, sång Anita Lindén, mötesledare Birgitta Fasth. Baptistkyrkan.