Välkommen till Baptistkyrkan

Söndag 28/1 kl 10 Gudstjänst med nattvard, Ingvar Andersson, Peter Mikaelsson

Söndag 4/2 kl 10 Gudstjänst, predikan av Eleonore Gustafsson

Årsmöten

Lördag 10/2 kl 16 Equmenias årsmöte

Söndag 11/2 kl 14 Församlingens årsmöte