På gång

Tisd 19 maj 10.00 Bön i Församlingshemmet/SvK

Onsd 20 maj 19.00 Bön

Fred 22 maj 19.00 Festkväll för konfirmanderna i Baptistkyrkan, servering

Sönd 24 maj 10.00 Gemensam gudstjänst i Klöverdala, konfirmanderna ansvarar

Tisd 26 maj 10.00 Bön i Immanuelskyrkan

Onsd 27 maj 19.00 Bön