Program 28/9 – 4/10

Tisdag 10.00 Bön på Bokis/SAM

Onsdag 19.00 Bön

Fredag 17.30 Läsarsångarna övar i Baptistkyrkan

Fredag 19.00 25 år med stora och små under i Östeuropa Allan Wendefors berättar om SAM-hjälp i Immanuelskyrkan (Arr. Ödeshög hjälper)

Söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst, predikan Kerstin Olsson, ml. Gunnel Larsson, organist Matilda Gustavsson, söndagsskolan