På gång

Tisd 21 juli 10.00 Bön på Bokis/SAM

Onsd 22 juli 19.00 Bön

Sönd 26 juli 10.00 Madelene Söderqvist ml. Gunilla Mikaelsson Sång Enjoy. Servering. SAM och KG inbjudna

Tisd 28 juli 10.00 Bön i Församlingshemmet

Onsd 29 juli 19.00 Bön

Sönd 2 aug 10.00 Gudstjänst med nattvard i Immanuelskyrkan, Owe Schmid