Välkommen till Baptistkyrkan

Lördag 8/6 kl 10.30 Andakt på Atriumgården

Söndag 9/6 kl 10 Gudstjänst med nattvard – Tema: Enhet och mångfald. Emelie Arvidson E, Lovsångsbandet.

Söndag 16/6 kl 10 Gudstjänst – Tema: Tro och dop. Emelie Arvidson E.

Tisdagar kl 17-20 och lördagar från kl 8 Vi bygger i Fällan. Renovering och tillbygge av vår lägergård.