Välkommen till gudstjänst!

Söndag 8/1 kl 10 Gudstjänst med Laisa Engblom, enkelt kyrkkaffe

OBS! Fel i programbladet:
Söndagsgudstjänsten den 15/1 är vanlig tid kl 10 och ingenting annat.
12/2 är det årsmöte kl. 14.00 och ingen förmiddagsgudstjänst.