Program för den 10 till 16 april

Stilla veckan     

Tisdag 10:00 Bön på Bokcaféet

Onsdag 19:00 Bön

Skärtorsdagen 19:00 Getsemanestund i Baptistkyrkan, nattvard

Långfredagen 10:00  Gemensam gudstjänst i Baptistkyrkan, predikan Tina Martinsson, mötesledare Birgitta Fasth, sång Magdalena och Olof Mikmar

Påskdagen 10:00  Gemensam gudstjänst i Immanuelskyrkan, predikan Owe Schmid