Program för den 17-23 juli

Tisdag  10:00 Bön i Baptistkyrkan

Lördag 10:00 Baptistförsamlingen ansvarar för andakten på Atriumgården

Söndag 10:00 Gudstjänst i Baptistkyrkan, predikan Kerstin Olsson, mötesledare Ingvar Andersson, sång Owe och Kicki Wahlström