Program för den 7-13 augusti

Tisdag 10:00 Bön i Immanuelskyrkan

Fredag 18:30 Läsarsångarna övar i Baptistkyrkan

Söndag 10:00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan, nattvard

10:00 Läsarsångarna sjunger i Stava Missionshus. Avfärd från Baptistkyrkan 09:15