SÖNDAGSSKOLA

På söndagar under gudstjänsttid är det söndagsskola för barnen. På söndagsskolan sjunger vi, läser ur bibeln, pysslar och leker.

Eftersom Baptistförsamlingen och Immanuelskyrkans församling har gemensamma gudstjänster under hösten är gudstjänsterna på olika ställen, månadsvis.