INNEBANDY

Innebandy för tonåringar

Ålder: från årskurs 6

Fredagar kl. 18-19 i Fridtjuvbergskolans sporthall

Kontaktpersoner: Jonas Bark 0144 – 10101 och Gunilla Mikaelsson 0144 – 10012

Medlemsavgift: 20 kr för hela 2018. Kan betalas kontant till någon av ledarna eller via swishnr 123 545 57 12