MUMS

MUMS – På MUMS har vi ett blandat program med pyssel, lekar, utflykter mm.

Ålder: Alla barn i förskoleklass t o m 5:an är välkomna!

Vi träffas varannan vecka. Måndagar ojämna veckor 17.30-18.45

Kontaktperson: Matilda Gustavsson 073 – 77 10 821

Medlemsavgift: 20 kr för hela 2018. Kan betalas kontant till någon av ledarna eller via swishnr 123 545 57 12