MUMS

MUMS – På MUMS har vi ett blandat program med pyssel, lekar, utflykter mm.

Ålder: 17:30 – 18:30  Förskoleklass – Årskurs 2
              18:30 – 19:30  Årskurs 3 – 5

Vi träffas varannan vecka. Måndagar ojämna veckor.

Kontaktperson: Matilda Gustavsson 073 – 771 08 21

Medlemsavgift: 20 kr för hela 2020. Kan betalas kontant till någon av ledarna eller via swishnr 123 545 57 12

Det här gjorde vi under vårterminen