Program för den 7 till den 13 november

Tisdag 10.00  Bön i Ordets kyrka

Onsdag 19.00 Bön

Söndag 10.00 Gudstjänst – predikan Birgitta Svensson, mötesledning Lisbeth Eckeskog, sång Gunnar Dahl