Program för den 5-11 september

Tisdag 10.00 Bön i Baptistkyrkan

Onsdag 19.00 Bön

Söndag 10.00 Gudstjänst, predikan Birgitta Svensson, nattvard

Söndagsskolan startar!