Välkommen till Baptistkyrkan

Onsdag 15/3 kl 18.30 Alphakurs

Söndag 19/3 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst i Baptistkyrkan, Emelie Arvidson, Lovsångsbandet