Välkomna till samlingar i Baptistkyrkan

Onsdag 12/10 kl 18.30 Alphakurs

Torsdag 13/10 kl 19.00 Färdplan för församlingen

Utifrån Equmeniakyrkans kyrkoledarbrev samtalar vi om hur vi kan växa
som församling. Välkommen att inspireras och fundera tillsammans med
styrelsen! Denna gång handlar det om vad kyrka är, förening/gemenskap?

Söndag 16/10 10.00 Gudstjänst, medverkan Pelle Post, enkelt kyrkkaffe