Välkommen till en ekumenisk helg med Rickard Lundgren

Lördag 08.30 Frukostföreläsning i församlingshemmet

Lördag 19.00 Lighthouse Night i Klöverdala

Söndag 10.00 Gudstjänst med Nova Gospel i Baptistkyrkan