Välkommen till missionsgudstjänst i Baptistkyrkan!

Söndag 4/9 kl 10

Cecilie BS Larsen, som är samordnare för Euroasien inom Equmeniakyrkan, medverkar. Fika med egen fikakorg, ta gärna med lite extra till den som kan ha glömt. Under fikat berättar Cecilie mer om Equmeniakyrkans mission.