Välkommen till gudstjänst med besök och nattvard – OBS! tid ändrad till kl 17

Söndag 21/8 kl 17 Gudstjänst i Baptistkyrkan. Vi får besök av Sergey som arbetar i Centralasien och vi firar nattvard tillsammans.