Kyrkokonferens och kvällsgudstjänst


Equmeniakyrkans kyrkokonferens hålls i år i Vårgårda den 12-14 augusti. Om man inte är på plats kan man ändå ta del av gudstjänsterna, t ex via Equmeniakyrkans YouTube-kanal, få mer information om vad som diskuteras och inte minst be för samlingarna, ombuden och de beslut som ska tas.Söndag 14/8 kl 18 Gudstjänst i Immanuelskyrkans sommarhem med Kapelabröderna. Servering.