Program för den 8 till 14 april

Tisdag 9 april

10:00 Ekumenisk bön. Församlingshemmet.

Lördag 13 april

Läsarsångarna sjunger på Gospelkväll. 18:00 Hogstad Missionshus.
Gemensam avfärd från Baptistkyrkan 16:45.

Söndag 14 april

10:00 Gudstjänst. Samuel och Alexandra Östersjö. Gunnel Larsson.