Program för den 25 febr till den 3 mars

Tisdag

10.00 Ekumenisk bön på Bokcaféet

Fredag

18.30 Läsarsångarna övar i Baptistkyrkan

Söndag

10.00 Nattvardsgudstjänst i Baptistkyrkan. Predikan Owe Schmid. Mötesledare Gunilla Mikaelsson. Söndagsskola.