Program för den 2-8 maj

Tisdag 10.00 Bön i Församlingshemmet

Onsdag 19.00 Bön

Söndag  10.00 Gudstjänst för alla åldrar! Servering.
Söndagsskolbarn och ledare medverkar

Söndag  19.00 Läsarsångarna besöker Stalpet, Aneby