På gång

Fred 12 juni 18.30 Läsarsångarna övar i Baptistkyrkan

Lörd 13 juni 10.00 Gudstjänst på Atriumgården

Lörd 13 juni 19.00 Läsarsångarna i SMUs sommarhem

Sönd 14 juni 10.00 Gemensam gudstjänst i Baptistkyrkan Ove Schmid, ml. Gunnel Larsson

Tisd 16 juni 10.00 Bön på Bokis/SAM

Onsd 17 juni 19.00 Bön

Lörd 20 juni 19.00 Bryggmöte med Shalom i Hästholmen

Sönd 21 juni 10.00 Gemensam sommargudstjänst i SMUs sommarhem, Ove Schmid