Välkommen till Baptistkyrkan!

Onsdag 9/11 18.30

Alphakurs

Torsdag 10/11 19.00

Färdplan – En samtalskväll om församlingen och hur vi delar tron med andra

Söndag 13/11 10.00

Gudstjänst – Predikan och sång Fredrik Ahrenhall